DK-CAMPs cookie- og persondatapolitik

Introduktion

DK-CAMP er en dansk forening, som er ejet af en medlemskreds af danske campingpladser. Det er vigtigt for os, at du er tryg som kunde hos DK-CAMP og de danske campingpladser. Derfor gør vi vores yderste for at beskytte, behandle og opbevare dine personlige oplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med benyttelse af vores hjemmeside og bookingportal samt ved bestilling af gavekort og ophold.

Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der på sociale medier. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles og deres formål.

Cookies

DK-CAMP anvender cookies, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil eller tilsvarende med det formål at genkende din enhed, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som fx virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. 

Se vejledning

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer på fx Facebook kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, og der kan være indhold, du ikke kan få adgang til.

Yderligere oplysning om DK-CAMPs cookiepolitik for hjemmesiden dk-camp.dk kan indhentes her.

Ønsker du at se, hvilke cookies vi gør brug af, ændre eller tilbagekalde dit samtykke, klik her.

Persondatapolitik for behandling af gæste-, kunde- og leverandøroplysninger

DK-CAMP er en dansk forening, som er ejet af en medlemskreds af danske campingpladser. Det er vigtigt for os, at du er tryg som kunde hos DK-CAMP og de danske campingpladser. Derfor gør vi vores yderste for at beskytte, behandle og opbevare dine personlige oplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med benyttelse af vores hjemmeside og bookingportal samt ved bestilling af gavekort og ophold.

1. Dataansvarlig

DK-CAMP er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig på vores hjemmeside dk-camp.dk. DK-CAMP’s kontaktoplysninger er:

 • DK-CAMP, Ladegårdsvej 2, DK-7100 Vejle
 • CVR-nr.: 83572116
 • Kontaktperson: Pia Erritsø Christiansen
 • Telefon: +45 7571 2960
 • E-mail: info@dk-camp.dk

DK-CAMP håndterer alle personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

Se afsnittet ”Brug af bookingportal” for information om behandling af personoplysninger, som vi evt. modtager om dig på vores bookingportal.

Gavekort og serviceydelser
DK-CAMP indgår aftale med kunder/leverandører om levering – køb og salg - af gavekort og serviceydelser. Når en kunde/leverandør, bestiller og køber én eller flere af DK-CAMP’s gavekort og serviceydelser, og som led heri afgiver sine personoplysninger til DK-CAMP, giver denne samtidig sit samtykke til, at kundens/leverandørens personoplysninger kan behandles af DK-CAMP.

Det samme gør sig gældende for så vidt angår de eventuelle personoplysninger, som leverandører til DK-CAMP afgiver til DK-CAMP i forbindelse med afgivelse af tilbud eller indgåelse af aftaler med DK-CAMP.

Booking af overnatninger og udlejningsenheder

Hvis du gør brug af vores bookingportal til bookinger af overnatninger og udlejningsenheder, sker bookingen via IT-systemet SecureHoliday, der udbydes af firmaet Ctoutvert. Herfra videregives dine oplysninger til den campingplads, som du booker hos. Oplysninger vedr. bookinger kan tilgås af både den enkelte campingplads og af DK-CAMP. Om sletning af dine oplysninger i DK-CAMP’s system, se afsnit 7 ”Sikkerhed og deling af personoplysninger”.

Ctoutvert fungerer som databehandler for DK-CAMP, og der er indgået en databehandleraftale mellem DK-CAMP og Ctoutvert. 

Ctoutverts kontaktoplysninger er:

 • Ctoutvert, 10 Sted Alfonse Jourdain, 31000 Toulouse (Frankrig)
 • Kontaktperson: Manuel Mirabel
 • Telefon: +33 (0) 5 61 47 23 53
 • E-mail: contact@ctoutvert.com

Ctoutvert håndterer alle personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

Din aftalepart i aftaler, der indgås via DK-CAMP’s hjemmeside er den enkelte campingplads. DK-CAMP fungerer alene som formidler af aftalen.  Den enkelte campingplads har et selvstændigt ansvar for behandlingen af dine persondata, og der henvises i den forbindelse til persondatapolitikken hos den enkelte campingplads. Den enkelte campingplads er ligeledes ansvarlig for aftalens opfyldelse. Det betyder, at alle krav og reklamationer vedrørende din booking af overnatning og/eller udlejningsenheder skal rettes mod campingpladsen.

2. DK-CAMP’s indsamling af personoplysninger

Personoplysninger indsamles af DK-CAMP på følgende vis:

 • Når en gæst/kunde – eller en repræsentant for denne - vælger at købe en af DK-CAMP’s gavekort, eller når en leverandør afgiver tilbud eller sælger produkter eller serviceydelser til DK-CAMP
 • Når er gæst/kunde – eller en repræsentant for denne – vælger at booke en overnatning eller en udlejningsenhed via DK-CAMP’s hjemmeside.
 • Fra B2B marked.
 • Gennem browser cookies og web beacons.
 • I forbindelse med brug af DK-CAMP’s digitale ydelser.
 • Ved abonnement på DK-CAMP’s nyhedsbrev.
 • Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre.
 • Når leverandører indgår aftaler med DK-CAMP eller afgiver tilbud til DK-CAMP.

Indsamling og behandling af personoplysninger, jf. ovenstående vil altid ske i henhold til gældende persondatalovgivning.

3. Oplysninger, som DK-CAMP indsamler

DK-CAMP indsamler følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almindelige ikke personfølsomme personoplysninger.
 • Betalingskortoplysninger – typisk som garanti for en reservation og til betaling af ophold, udlejningsenhed eller gavekort.
 • Demografiske oplysninger.
 • Købshistorik herunder også brugen af DK-CAMP’s hjemmeside og/eller andre digitale serviceydelser.
 • Oplysninger fra DK-CAMP’s kundeundersøgelser.
 • Oplysninger fra eventuelle udbudte konkurrencer.
 • Oplysninger fra DK-CAMP’s sociale medier og andre digitale platforme tilhørende DK-CAMP.
 • Browserinformationer.
 • Oplysninger om gæstens/kundens virksomhed og relevante kontaktpersoner.
 • Oplysninger om leverandørers virksomhed samt oplysninger om relevante kontaktpersoner og nøglepersoner herunder key accounts.

En gæst/kunde leverandør kan, frivilligt og efter eget valg give DK-CAMP yderligere personoplysninger, som denne mener, kan have betydning for DK-CAMP’s betjening/servicering af gæsten/kunde/leverandøren, eller som den pågældende mener bør gives af sikkerhedsmæssige hensyn.

Dette kan f.eks. være oplysninger om:

 • Handicap
 • Allergi
 • Andre helbreds- eller medicinoplysninger

Hvis en gæst/kunde/leverandør frivilligt og efter eget valg vælger at afgive sådanne oplysninger opfatter DK-CAMP dette som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger om den pågældende.

Udover de oplysninger som DK-CAMP modtager direkte fra gæster/kunder /leverandører, vil DK-CAMP i nogle tilfælde indhente eller behandle yderligere oplysninger, som DK-CAMP har modtaget af tredjeparter, f.eks. et rejsebureau, en anden formidler eller en ansat i den virksomhed, hvor den registrerede er ansat.

Hvor dette er tilfældet, er den pågældende tredjepart pligtig til at informere de pågældende gæster/kunder/leverandører om DK-CAMP’s vilkår og betingelser samt DK-CAMP’s persondatapolitik. Det er også den pågældende tredjeparts ansvar at sikre, at der er det fornødne juridiske grundlag til indsamling og behandling af de pågældende oplysninger, herunder indhente evt. fornødent samtykke til behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

4. Betaling med betalingskort  

Ved køb af gavekort
DK-CAMP anvender Worldline www.bambora.com (Bambora), til indløsning af betalinger for gavekort med betalings- og kreditkort. Bambora er PCI-certificeret af Visa/Mastercard, og al kommunikation foregår krypteret via en sikker forbindelse.

Ved booking af overnatninger og udlejningsenheder
På hjemmesiden anvender nogle af campingpladserne Quickpay til indløsning af betalinger for overnatninger og udlejningsenheder. De øvrige modtager betaling via bankoverførsel eller eget online betalingssystem, som ikke har forbindelse til hverken DK-CAMP eller SecureHoliday.

Ved bestillinger og bookinger gemmes de oplysninger, som gæsten/kunden/leverandøren har givet midlertidigt.

Udover håndtering af bestillingen, bliver de afgivne oplysninger alene brugt, hvis en gæst/kunde/leverandør f.eks. henvender dig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen. 

5. Hvad er formålet med indsamlingen og behandlingen?

DK-CAMP indsamler alene personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde de aftaler, der indgås med gæster/kunder/leverandører om levering af serviceydelser, f.eks. en overnatning, eller køb/salg af produkter eller ydelser.

Det er den enkelte aftales indhold/serviceydelsens karakter, som er bestemmende for, hvilke personoplysninger DK-CAMP indsamler og behandler, og som er bestemmende for formålet med indsamlingen.

Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger vil primært være:

 • Behandling af gæsters/kunders køb af DK-CAMP’s gavekort.
 • Behandling af gæsters/kunders booking af overnatninger og udlejningsenheder på de selvstændige campingpladser via DK-CAMP’s hjemmeside.
 • Behandling af leverandørers tilbud om - og salg - af produkter og ydelser
 • Kontakt til gæsten/kunden før, under eller efter dennes ophold.
 • Opfyldelse af gæstens/kundens anmodning om tilbud på eller køb af serviceydelser.
 • Forbedring og udvikling af DK-CAMP’s serviceydelser.
 • Tilpasning af DK-CAMP’s markedsføring og øvrige kommunikation.
 • Analyse af gæster/kunders/leverandørers brugeradfærd og markedsføring overfor disse.
 • Tilpasning af DK-CAMP’s samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til gæster/kunder/leverandører.
 • Administration af gæsters/kunders/leverandørers relation til DK-CAMP, herunder eventuel deltagelse i DK-CAMP’s kunde/loyalitetsprogram.
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder særligt krav om at registrere overnattende gæster efter udlændingelovgivningen og pasbekendtgørelsen.

6. Hjemmel - det juridiske grundlag - for behandlingen

DK-CAMP vil oftest behandle personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale med DK-CAMP og/eller de selvstændige campingpladser, som du som gæst/kunde/leverandør er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med overnatning og/eller håndtering og opfyldelse af samarbejds- og leverandøraftaler.

Yderligere vil DK-CAMP behandle personoplysninger i forbindelse med booking forud for en overnatning mv. samt forud for indgåelse af leverandøraftaler.

I nogle tilfælde vil DK-CAMP’s behandling af personoplysninger finde sted som led i, at DK-CAMP forfølger en legitim/saglig interesse, som går forud for gæstens/kundens/leverandørens (den registreredes) interesser.

En sådan legitim interesse, kan eksempelvis være udarbejdelse af statistik, kundeundersøgelser, markedsføring og analyse af generel gæste/kundeadfærd, som har til hensigt generelt at forbedre oplevelsen hos DK-CAMP og kvaliteten af DK-CAMP’s serviceydelser og produkter.

Hvis en gæst/kunde i forbindelse med dennes ophold/besøg hos DK-CAMP eller de selvstændige campingpladser oplyser særlige personlige præferencer eller hensyn, herunder f.eks. helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, anvender DK-CAMP og/eller campingpladsen alene oplysningerne til at sikre, at der tages hensyn til gæstens/kundens personlige præferencer, helbred etc.

I nogle situationer modtager DK-CAMP personoplysninger fra tredjepart, f.eks. et rejsebureau, en agent eller lignende, bl.a. i forbindelse med gruppebookinger. Når dette sker, er den pågældende tredjepart pålagt at orientere de pågældende gæster/kunder/leverandører om DK-CAMP’s vilkår og betingelser samt indholdet af denne persondatapolitik.

Campingpladserne er yderligere efter lov, jf. ovenfor under pkt. 5, forpligtet til at registrere forskellige oplysninger om overnattende gæster. Disse oplysninger skal gemmes i mindst ét år og højest to år.

7. Den registreredes rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen, har de registrerede (kunder/gæster/leverandører) forskellige rettigheder.

 • En registreret har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger DK-CAMP og evt. den pågældende campingplads behandler om den registrerede.
 • En registreret har til enhver tid ret til at få berigtiget og opdateret de personoplysninger, som DK-CAMP og evt. den pågældende campingplads har om den registrerede.
 • En registreret har til enhver tid ret til at få slettet de personoplysninger, som DK-CAMP og evt. den pågældende campingplads har om den registrerede. Hvis en registreret anmoder om sletning, slettes alle de oplysninger, som DK-CAMP og evt. den pågældende campingplads ikke efter lovgivning er forpligtet til at skulle gemme. En sletning af den registreredes oplysninger kan i nogle tilfælde betyde, at DK-CAMP og evt. den pågældende campingplads ikke kan opfylde evt. indgåede aftaler eller levere visse serviceydelser til den registrerede.

Hvis nogle af de oplysninger, som DK-CAMP har om den registrerede er givet på baggrund af den registreredes samtykke, har denne til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at oplysningerne slettes eller ikke længere anvendes af DK-CAMP. Dette gælder ikke for oplysninger, jf. ovenfor som DK-CAMP og evt. den pågældende campingplads er lovmæssigt forpligtede til at gemme.

Muligheden for at trække anmode om sletning mv. kan dog være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers privatliv, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder samt f.eks. af hensyn til muligheden for at håndhæve potentielle retskrav.

Den registrerede kan til hver en tid skriftligt bede DK-CAMP om at få en oversigt over og en kopi af de personoplysninger om den registrerede, som DK-CAMP og evt. den pågældende campingplads er i besiddelse af.

En skriftlig anmodning herom skal underskrives af den registrerede og indeholde dennes navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

 Den registrerede kan også kontakte DK-CAMP, hvis den registrerede mener, at dennes persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller i strid med andre retlige forpligtelser, f.eks. den aftale/kontrakt, som den registrerede har med DK-CAMP og evt. den pågældende campingplads.

Skriftlig anmodning sendes til DK-CAMP, se kontaktoplysninger ovenfor under pkt. 1

DK-CAMP vil så vidt muligt indenfor 1 måned efter modtagelsen af den registreredes skriftlige anmodning sende denne til den registreredes postadresse.

Hvis den registrerede beder om rettelse og/eller sletning af sine personoplysninger, vil DK-CAMP vurdere, om betingelserne for anmodningen er opfyldt, og vil i så fald gennemføre ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

DK-CAMP tager forbehold for at afvise anmodninger, som har karakter af chikanøs gentagelse eller som kræver uforholdsmæssige tekniske foranstaltninger (f.eks. udvikling af et nyt IT-system) eller som påvirker beskyttelsen af andre registreredes personoplysninger, eller i andre situationer hvor det vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende eller meget kompliceret at imødekomme anmodningen.

8. Sikkerhed og deling af personoplysninger

DK-CAMP beskytter den registreredes personoplysninger, og har fastlagt retningslinjer, der beskytter den registreredes personoplysninger mod, at der sker uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Kun de personer/ansatte hos DK-CAMP, der har i kraft af deres jobfunktion har behov for de registreredes personoplysninger, har adgang hertil.

DK-CAMP kontrollerer løbende, at der ikke sker uautoriseret adgang til de registreredes personoplysninger.

DK-CAMP tager løbende backup de registrerede personoplysninger.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, hvor der en høj risiko for misbrug af de registreredes personoplysninger, herunder f.eks. identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden form for misbrug, vil DK-CAMP underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt

DK-CAMP’s sikkerhedsprocedurer bliver løbende revurderet og opdateret i forhold til den teknologiske udvikling.

DK-CAMP benytter sig af en række eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.

DK-CAMP indgår løbende databehandleraftaler med alle DK-CAMP’s leverandører, hvorved det også i forhold til eksterne databehandlere sikres, at disse fastholder et fornødent og højt beskyttelsesniveau for så vidt, angår de registreredes personoplysninger.

For at kunne opfylde aftaler med de registrerede og for at imødekomme gæster og kunders behov deler DK-CAMP udvalgte personoplysninger – i form af gæstedata - med den aktuelle campingplads, som opholdet eller udlejningsenheden er booket hos, for at opfylde aftalen.

DK-CAMP deler og videregiver endvidere de registreredes personoplysninger internt i foreningen, herunder til campingpladserne, som er medlemmer hos DK-CAMP. Formålet med denne deling er, at kunne give gæsten/kunden den bedste betjening og service, uanset hvilken campingplads hos DK-CAMP gæsten/kunden benytter sig af.

DK-CAMP er i nogle tilfælde lovmæssigt forpligtede til at videregive personoplysninger eller forpligtede hertil som følge af en afgørelse fra en offentlig myndighed.

DK-CAMP sletter dine personoplysninger, når DK-CAMP’s lovmæssige forpligtelse ophører, eller når formålet med at indsamle og behandle oplysningerne ikke længere er til stede.

9. Cookies

DK-CAMP anvender cookies. Yderligere oplysning om DK-CAMP’s cookiepolitik for hjemmesiden dk-camp.dk kan indhentes her

10. Klage

Klage over DK-CAMP’s behandling af personoplysninger kan ske til

 • Datatilsynet
 • Borgergade 28, 5, 1300 København K, Danmark
 • Telefon: +45 3319 3200
 • E-mail: dt@datatilsynet.dk

Klage over ophold på en campingplads skal ske direkte til campingpladsen, idet campingpladsen er aftalepart. DK-CAMP er blot formidler af aftalen. Er I ikke kommet frem til en løsning på uoverensstemmelsen, kan du udfylde vores online formular. Med din tilladelse sender DK-CAMP din klage videre til campingpladsen og beder den om at komme med en udtalelse på din klage.

DK-CAMP’s formål med denne klagemulighed er udelukkende et forsøg på – om muligt – at kunne bidrage til en løsning. Vi gør opmærksom på, at DK-CAMP ingen juridisk bemyndigelse har til at pålægge campingpladsen, som klagen rettes i mod, nogen form for sanktion. Campingpladser, der markedsføres på dk-camp.dk, er juridisk selvstændige campingpladser og står selv til ansvar for den ydelse, de leverer til deres gæster.

11. Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

 • DK-CAMP, Ladegårdsvej 2, DK-7100 Vejle
 • Telefon: +45 7571 2960
 • E-mail: info@dk-camp.dk

Læs vores tilmeldingsbetingelser til nyhedsbreve

Læs vores konkurrencebetingelser