Vil du klage?

Vil du klage over en ferie på en campingplads, er det vigtigt, at du allerede har været i dialog om klagen med campingpladsen.

Er I ikke kommet frem til en løsning på uoverensstemmelsen, kan du udfylde og sende nedennævnte formular til DK-CAMP.

Med din tilladelse sender DK-CAMP din klage videre til campingpladsen og beder den om at komme med en udtalelse på din klage.

DK-CAMPs formål med denne klagemulighed er udelukkende et forsøg på – om muligt – at kunne bidrage til en løsning. Vi gør opmærksom på, at DK-CAMP ingen juridisk bemyndigelse har til at pålægge campingpladsen, som klagen rettes i mod, nogen form for sanktion. Campingpladser, der markedsføres på dk-camp.dk, er juridisk selvstændige campingpladser og står selv til ansvar for den ydelse, de leverer til deres gæster.

Klageformular

*
*
*
*
*
Ja. jeg giver tilladelse til, at DK-CAMP må sende min klage videre til den pågældende campingplads
*

*

Privatlivspolitik

Dine formelle klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med din ferie og ikke har kunnet finde en løsning med campingpladsens ansvarlige, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk