Find employees at DK-CAMP’s secretariat

Maria Nielsen
Executive secretary
M. +45 2337 8355 I E. maria@dk-camp.dk

 

Hans Jakobsen
Coordinator
M. +45 2117 2442 I E. hans@dk-camp.dk

 

Tina Brødsgaard Andersen
Digital content specialist
M. +45 7171 2960 I E. tina@dk-camp.dk

 

Kamilla Storgaard Knudsen
Digital marketing specialist
M. +45 8181 2960 I E. kamilla@dk-camp.dk

 

DK-CAMP’s executive council