Coronavirus og camping

Opdateret den 16. marts 2021.

I DK-CAMP tager vi situationen med coronasmitte meget alvorligt, og vi holder os derfor også løbende orienteret om nye tiltag og retningslinjer.

Lovgivningen er pt. ikke til hinder for udlejning af pladser og hytter. Du kan derfor stadig trygt holde ferie hos os. Vi opfordrer til, at vi alle sammen hjælper til med at passe på hinanden og følger myndighedernes retningslinjer.

På myndigheders fælles hjemmeside coronasmitte.dk står der følgende om campingpladser i afsnittet:

Må campingpladser og feriecentre holde åbent?

Ja. Lovgivningen er ikke til hinder for udlejning af pladser og hytter, men visse tilhørende aktiviteter som fx legeland, badeland, spillehaller mv. skal holdes lukket for offentligheden.
Det er lovligt for restauranter og caféer på campingpladser og feriecentre at holde åbent med henblik på salg af mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (take-away).
Det er også lovligt for andre lokaler på campingpladser eller feriecentre såsom kiosker, fælleskøkken samt bad- og toiletfaciliteter at holde åbent.
Restauranter og caféer (take-away) samt andre lokaler, der holdes åbne for offentligheden, skal sikre, at:
  • der maksimalt tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 7,5 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 7,5 m2, må der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager. Serveringssteder skal ved indgangen til lokalerne opsætte informationsmateriale om, hvor mange kunder, der maksimalt må tillades adgang for, jf. 1. og 2. pkt. 1. og 2. pkt. omfatter ikke lokaler, der anvendes til detailhandel. For disse lokaler gælder kravene i forsamlingsbekendtgørelsens § 9, stk. 2.
  • Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder, besøgende og deltagere at holde afstand til hinanden.
  • Der i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmateriale, der opsættes efter 1. pkt., skal være det materiale, der er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen.
  • Alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.
  • Der er vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere.
Der opfordres i øvrigt til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Læs mere her

Til og med 5. april 2021 gælder der skærpede restriktioner i hele landet.”

Se de skærpede regler, der bl.a. betyder, at caféer og restauranter, legelande og badelande skal holde lukket på coronasmitte.dk

Derudover gælder krav om mundbind eller visir samt et forsamlingsforbud på max 5 personer indendørs og 10 personer udendørs.

Rejser til eller via Danmark

Hvis du ikke er dansk statsborger eller har bopæl i Danmark, gælder der forskellige regler for at rejse ind i Danmark afhængigt af dit bopælsland.

Udlændinge, der ikke har fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark, skal for at kunne rejse ind i Danmark have et anerkendelsesværdigt formål og kunne fremvise en negativ COVID-19-test, der er taget højst 24 timer inden indrejse. Personer, der indrejser til Danmark med fly, skal ligeledes kunne fremvise en negativ COVID-19-test taget højst 24 timer inden ombordstigning på flyet. Det sidstnævnte gælder også danskere samt udlændinge, der har fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark.

Ferie eller ophold på campingpladser i Danmark er ikke pt. et anerkendelsesværdigt formål.

coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark

DK-CAMPs campingpladser

Alle campingpladser er orienteret om de retningslinjer, der gælder for campingpladser, og det er op til den enkelte plads at vurdere, om man kan overholde de udsendte regler og fortsat ønsker at holde åbent.

DK-CAMP er en forening af mere end 220 selvstændige campingpladser. Vi henviser til de enkelte campingpladser for oplysninger om, hvordan de håndterer retningslinjerne på deres plads.

Hvad kan du gøre?

Alle gæster på de danske campingpladser skal også overholde myndighedernes anbefalinger og retningslinjer. Hvis du er i karantæne eller føler dig syg, forventer vi, at du bliver hjemme og forholder dig til Sundhedsstyrelsens anvisninger.

I forhold til afbestilling af ophold på en af vores campingpladser, henviser vi til de enkelte campingpladser for yderlig information.

Forbehold for ændringer

Vi holder os fortsat løbende orienteret om eventuelle ændringer i retningslinjerne, men må samtidig tage højde for ændringer i forhold til det skrevne og henviser til, at man også selv holder sig orienteret om eventuelle nye retningslinjer og tiltag på coronasmitte.dk.