Coronavirus og camping

Opdateret den 11. juni 2021.

I DK-CAMP tager vi situationen med coronasmitte meget alvorligt, og vi holder os derfor løbende orienteret om nye tiltag og retningslinjer.

Lovgivningen er ikke til hinder for udlejning af pladser og hytter. Du kan derfor stadig trygt holde ferie hos os. Vi opfordrer til, at vi alle sammen hjælper til med at passe på hinanden og følger myndighedernes retningslinjer.

På myndigheders fælles hjemmeside coronasmitte.dk kan du læse mere om gældende regler.

Derudover gælder et forsamlingsforbud på maks. 100 personer indendørs. Fra den 11. juni 2021 er det udendørs forsamlingsforbud blevet ophævet.

Rejser til eller via Danmark

Ved indrejse til Danmark kategoriseres landet eller regionen, som du rejser fra, i en af tre kategorier – henholdsvis gul, orange eller rød – som bestemmer kravene i forbindelse med din indrejse. Farven for de enkelte lande og regioner justeres hver uge.

Læs mere om kategorisering af lande eller om de overordnede regler om rejser til Danmark.

Særregler for grænselandet – turister undtages fra isolation og forenkling af testkrav (Kilde: Justitsministeriet)

Der gælder en række særregler for grænselandet (dvs. Slesvig-Holsten, Sydsverige: Blekinge og Skåne len og Västsverige: Hallands og Västra Götalands len).

Med fase 3 bliver personer, herunder turister, der indrejser fra grænselandet undtaget fra kravet om isolation efter indrejse i Danmark. Det betyder, at personer med fast bopæl i eksempelvis Slesvig-Holsten kan tage på camping i Danmark uden at skulle i isolation.

Derudover vil personer med fast bopæl i grænselandet fremover skulle fremvise en negativ COVID-19 test, der er taget højst 72 timer inden indrejsetidspunktet. I dag gælder der forskellige grænser (hhv. 48 og 72 timer), men kravet bliver nu ens for alle med fast bopæl i grænselandet. Derudover skal man have foretaget en ny test senest 24 timer efter indrejse i Danmark. 

Regler for færdigvaccinerede personer med bopæl i EU- og Schengenlande

Færdigvaccinerede personer med bopæl i EU- og Schengenlande, der har bevis for en færdigvaccination udstedt i et EU- og Schengenland, er undtaget krav om test forud for og ved indrejse i Danmark. De er endvidere undtaget krav test og isolation efter indrejse i Danmark.

Se hvilke krav, der skal opfyldes

DK-CAMPs campingpladser

DK-CAMP er en forening af mere end 220 selvstændige campingpladser. Vi henviser til de enkelte campingpladser for oplysninger om, hvordan de håndterer retningslinjerne på deres plads.

Hvad kan du gøre?

Alle gæster på de danske campingpladser skal overholde myndighedernes anbefalinger og retningslinjer. Hvis du er i karantæne eller føler dig syg, forventer vi, at du bliver hjemme og forholder dig til Sundhedsstyrelsens anvisninger.

I forhold til afbestilling af ophold på en af vores campingpladser, henviser vi til de enkelte campingpladser for yderlig information.

Forbehold for ændringer

Vi holder os fortsat løbende orienteret om eventuelle ændringer i retningslinjerne, men må samtidig tage højde for ændringer og eventuelle fejl i forhold til det skrevne og henviser til, at man også selv holder sig orienteret om eventuelle nye retningslinjer og tiltag på coronasmitte.dk.