Coronavirus og camping

Vi tager situationen med coronasmitte meget alvorligt og holder os derfor også løbende orienteret om nye tiltag og retningslinjer.

Status er pt. følgende:

På myndigheders fælles hjemmeside coronasmitte.dk står der følgende om campingpladser:

Må campingpladser og feriecentre holde åbent?

Ja. Lovgivningen er ikke til hinder for udlejning af pladser og hytter. Tilhørende aktiviteter som fx legeland, badeland, spillehaller m.v. må fra den 8. juni 2020 også holde åbent. Det er lovligt for restauranter og caféer på campingpladser og feriecentre at holde åbent fra kl. 05.00 om morgenen til kl. 22.00. Reglerne for serveringssteder, herunder krav om mundbind mv., skal følges.

Det er lovligt for restauranter og caféer på campingpladser og feriecentre at holde åbent fra kl. 5.00 om morgenen til kl. 22.00. Der gælder i givet fald et krav om at bære mundbind eller visir indenfor på serveringsstedet, medmindre man sidder ned. 

Der kan også holdes åbent med henblik på salg af mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (take-away) i tidsrummet fra kl. 22.00 til kl. 5.00 om morgenen, i det omfang stedet har tilladelse hertil i medfør af øvrig relevant lovgivning. I dette tidsrum, hvor der udelukkende sælges til take away, gælder kravet om at bære mundbind eller visir ikke. 

 

 

Lokaler, der holdes åbne for offentligheden, skal:

 

  • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal.
  • Serveringssteder skal ved indgangen til lokalerne opsætte informationsmateriale om, hvor mange personer, der maksimalt må tillades adgang for. De skal endvidere i eller ved lokalerne opsætte informationsmateriale om krave tom at bruge mundbind eller visir og om muligheden for bortvisning.
  • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
  • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet.
  • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
  • Der skal være vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere.
  • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.
  • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne, besøgende og deltagerne kan holde behørig afstand – også i købssituationer.

Ifølge regeringens udmelding gælder dette foreløbigt til og med den 31. oktober 2020.

Der opfordres i øvrigt til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Alle campingpladser er orienteret om de retningslinjer, der gælder for campingpladser, og det er op til den enkelte plads at vurdere, om man kan overholde de udsendte regler og fortsat ønsker at holde åbent.

DK-CAMP er en forening af mere end 220 selvstændige campingpladser. Vi henviser til de enkelte campingpladser for oplysninger om, hvordan de håndterer retningslinjerne på deres plads.

Hvad kan du gøre?

Alle gæster på de danske campingpladser skal også overholde myndighedernes anbefalinger og retningslinjer. Hvis du er i karantæne eller føler dig syg, forventer vi, at du bliver hjemme og forholder dig til Sundhedsstyrelsens anvisninger.

I forhold til afbestilling af ophold på en af vores campingpladser, henviser vi til de enkelte campingpladser for yderlig informatiion.

Forbehold for ændringer

Vi holder os fortsat løbende orienteret om eventuelle ændringer i retningslinjerne, men må samtidig tage højde for ændringer i forhold til det skrevne og henviser til, at man også selv holder sig orienteret om eventuelle nye retningslinjer og tiltag på coronasmitte.dk


Opdateret den 21. oktober 2020

Skriv en besked