Coronavirus og camping

Vi tager situationen med coronasmitte meget alvorligt og holder os derfor også løbende orienteret om nye tiltag og retningslinjer.

Status er pt. følgende:

På myndigheders fælles hjemmeside coronasmitte.dk står der følgende om campingpladser:

Må campingpladser og feriecentre holde åbent?

Ja. Lovgivningen er ikke til hinder for udlejning af pladser og hytter. Tilhørende aktiviteter som f.eks. legeland, badeland, spillehaller mv. må fra den 8. juni 2020 også holde åbent.

 

Det er lovligt for restauranter og caféer på campingpladser og feriecentre at holde åbent fra kl. 5 om morgenen til midnat. Herudover kan der holdes åbent med henblik på salg af mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (take-away) i tidsrummet fra midnat til kl. 5 om morgenen, i det omfang stedet har tilladelse hertil i medfør af øvrig relevant lovgivning. Serveringssteder kan endvidere holde åbent mellem midnat og kl. 5 for private fester, hvor deltagerne i det væsentlige kender hinanden i forvejen, hvis kun personer, der deltager i arrangementet, har adgang til stedet. 

 

Det er ligeledes lovligt for andre lokaler på campingpladser eller feriecentre såsom kiosker, fælleskøkken samt bad- og toiletfaciliteter at holde åbent. 

 

Endelig må serveringssteder på området, i det omfang de har tilladelse i medfør af anden relevant lovgivning, holde åben indtil kl. 2, hvis der ikke modtages nye kunder – hverken på indendørs- eller udendørsområder – efter kl. 23. Kunder, der forlader stedet inden kl. 23 for derefter at vende tilbage efter kl. 23, betragtes som nye kunder, medmindre der er tale om, at de pågældende helt kortvarigt forlader serveringsstedet, f.eks. i forbindelse med rygning eller lignende kortvarigt ophold i umiddelbar nærhed af serveringsstedet. 

Serveringssteder dækker over både indendørs og udendørs arealer, som det pågældende serveringssted råder over.

Opmærksomheden henledes på, at der gælder midlertidige, lokale restrik-tioner i visse kommuner. I den forbindelse henvises til Q&A’et på coronasmitte.dk ”Hvilke midlertidige, lokale restriktioner gælder og for hvem?

 

Lokaler, der holdes åbne for offentligheden, skal:

 

  • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal.
  • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
  • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
  • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. 
  • Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere. 
  • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne. 
  • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne, besøgende og deltagerne kan holde behørig afstand – også i købssituationer.

 

Der opfordres i øvrigt til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Alle campingpladser er orienteret om de retningslinjer, der gælder for campingpladser, og det er op til den enkelte plads at vurdere, om man kan overholde de udsendte regler og fortsat ønsker at holde åbent.

DK-CAMP er en forening af 230 selvstændige campingpladser. Vi henviser til de enkelte campingpladser for oplysninger om, hvordan de håndterer retningslinjerne på deres plads.

Hvad kan du gøre?

Alle gæster på de danske campingpladser skal også overholde myndighedernes anbefalinger og retningslinjer. Hvis du er i karantæne eller føler dig syg, forventer vi, at du bliver hjemme og forholder dig til Sundhedsstyrelsens anvisninger.

I forhold til afbestilling af ophold på en af vores campingpladser, henviser vi til de enkelte campingpladser for yderlig informatiion.

Forbehold for ændringer

Vi holder os fortsat løbende orienteret om eventuelle ændringer i retningslinjerne, men må samtidig tage højde for ændringer i forhold til det skrevne og henviser til, at man også selv holder sig orienteret om eventuelle nye retningslinjer og tiltag på coronasmitte.dk


Opdateret den 17. september 2020