Skjern Å – en nationalpark under forvandling

Den helt nye nationalpark i Vestjylland har virkelig meget at byde på. Det er især naturen, der trækker, og har man lyst til at fiske, vandre, cykle, sejle i kano eller ride, er Skjern Å stedet

Skjern Å – en nationalpark under forvandling

Det første af to store projekter

I det alleryderst vestjyske ligger Skjern og Tarm, to næsten sammenvoksede byer, der igennem historien har ligget midt i et stort landbrugsområde. Helt central for landbrugsproduktionen i området er Skjern Å, der altid har forsynet de omkringliggende marker med vand og næringsstoffer, og netop denne å har gennemgået store forandringer de seneste år.

I 1960’erne besluttede man at grave snorlige kanaler og rette åens snoede løb ud, så vandets hastighed – og derved også afvandingen af området – kunne øges betragteligt. Det endte med at blive en enorm opgave, og det var suverænt det største afvandingsprojekt, man nogensinde havde gennemført i Danmark. Skjern Å er den vandrigeste å i Danmark, og den afvander et område på størrelse med Fyn. Rent produktionsmæssigt blev afvandingsprojektet en stor succes. 4.000 ha eng og sump blev afløst af frugtbar agerjord, hvor der nu kunne dyrkes korn, og landbruget fik en opblomstring, ikke mindst økonomisk.
Skjern Å føres tilbage i sit oprindelige løb

Skjern Å føres tilbage i sit oprindelige løb

Desværre var der nogle faktorer, man ikke havde tænkt så meget over i euforien over den øgede produktion, nemlig de omkostninger som afvandingsprojektet havde for miljøet. Flere steder var jordniveauet sunket en meter, og et nyt afvandingsprojekt var nødvendigt for at undgå oversvømmelser. I jorden fandt en stor okkerudvaskning sted, og en masse forurenende stoffer havnede pludselig i Ringkøbing Fjord.

Derfor besluttede man i 1983 simpelthen at genoprette området, så åen i stor udstrækning blev ført tilbage i sit gamle løb. Efter et projekt, der først afsluttedes i 2002, og i sin størrelse var lige så krævende som det oprindelige afvandingsprojekt havde været, var over halvdelen af agerjorden (2.200 ha) igen omdannet til sø, lavvandede vådområder, enge og snoede vandløb. Miljøet havde – efter danmarkshistoriens dyreste genopretningsprojekt – igen fået førsteprioritet.
Godt for flora, fauna og turisme

Godt for flora, fauna og turisme

Nu, mindre end ti år efter genopretningsprojektets afslutning, står man med et fantastisk naturområde, der både tiltrækker turister og naturinteresserede, og man har genskabt et område, der giver optimale betingelser for plante- og dyreliv.

Dyrelivet har særlig gode betingelser ved Skjern Å. Odderen er vendt tilbage efter en periode, hvor bestanden var faldet drastisk på grund af afvandingen. En lang række ynglende vandfuglearter trækker masser af ornitologer til, og hvis man er heldig, kan man nyde synet af en havørn.

Og så er der Skjern Å-laksen. Den fisk, som åen er så berømt for, og som tiltrækker tusindvis af lystfiskere. Skjern Å-laksen har været her siden istiden, og den er især berømt på grund af sin størrelse. Særlige eksemplarer kan veje over 20 kilo. Laksen har, efter nogle vanskelige år med ødelagte gydepladser på grund af den midlertidigt udrettede å, igen fået optimale betingelser for at trives. Andre fisk i åen er blandt andet aborre, gedde og ål.
Aktivitetsmuligheder

Aktivitetsmuligheder

Det siger sig selv, at lystfiskeri er en populær aktivitet ved Skjern Å. Der kan købes dag- uge og årskort, fx på turistkontoret. De fangede fisk kan tilberedes på en af de grillpladser, der er anlagt, og ønsker man at overnatte i naturen, er der anlagt primitive overnatningssteder forskellige steder. På Skjern Å Camping kan man kombinere det hele – her kan man nemlig både købe fiskekort, overnatte og tilberede fisken.

Cykling, vandring og ridning kan foretages på de anlagte stier, og mange steder er der opsat fugle- og udsigtstårne, hvorfra man kan nyde udsigten over det store naturområde. Er man medlem af Skjernådalens Jægersammenslutning, kan man købe årskort til jagt i en del af engene.

En helt speciel måde at opleve Skjern Å på, er fra sædet i en kano. Danmarks vandrigeste å slynger sig af sted kilometer efter kilometer. Man passerer flot natur og smukke søer, og der er overnatningssteder samt ophalerpladser undervejs. Kanosejlads er tilladt fra midt i juni til slutningen af september, og det er muligt at leje kanoerne på time-, dags eller ugebasis. Det er en oplevelse for hele familien.
Andre seværdigheder

Andre seværdigheder

Vestjyllands Økomuseum er ikke ét, men mange forskellige museer og besøgssteder, der er forbundet af Drivvejen – en 33 kilometer lang cykelrute, der forbinder museets forskellige afdelinger. Museet er særdeles mangeartet, og det fortæller om både kultur og natur, og følger man ruten rundt, kan man fx komme til at male korn, sejle i vikingeskib samt ride.

Er man i området, bør man ikke snyde sig selv for et besøg i den nærliggende lokale ”storby” Ringkøbing. Byen har været købstad siden 1443 og er i dag en hyggelig handelsby med smukke gamle bindingsværkshuse samt masser af butikker og restauranter. Ligesom i Ribe går vægteren også i Ringkøbing sin aftentur i juli og august til glæde for turisterne.