Nationalpark Thy – Danmarks største vildmark

Uberørthed og stilhed

Umiddelbart over Limfjordens nordvestlige hjørne, ved Agger Tange, starter Nationalpark Thy, og herfra strækker den sig i nordlig retning op mod Hanstholm. Ind i landet mod øst breder nationalparken sig i et cirka ti kilometer bredt bælte. I alt godt 24.000 hektar land eller 244 kvadratkilometer – og det svarer omtrent til størrelsen på Langeland.
Her findes både kyst, klitter, klitheder, søer

Her findes både kyst, klitter, klitheder, søer,

marker og plantager, og store dele af nationalparken er formet af den sandflugt, der gennem masser af århundreder har præget landskabsdannelsen. Nogle kalder nationalpark Thy for Danmarks største vildmark. Og det er ikke helt ved siden af, for området præges af en uberørthed og en stilhed samt af sjældne naturtyper, som man ikke ser mange andre steder i Danmark. Landets største naturreservat, Hanstholm Vildtreservat, ligger faktisk inden for nationalparkens område.
Landskabet forandrer sig konstant

Landskabet forandrer sig konstant

Lige nord for det stadig aktive Lodbjerg Fyr ligger en stor vandreklit, og denne bevæger sig mod øst og opsluger meter for meter af klitheden hvert år.

Klitten får lov til at fortsætte uhindret, idet man ikke planter den til, og hvor langt den når, inden den måske stoppes af naturlig plantevækst, er der ingen, der ved. Kysten eroderes af vandets bølger, og ligeledes her ændres linjen, så der nogle steder står stejle skrænter direkte ud til det våde element.

Flere steder har man med høfder standset vandets grådige nedbrydning af kystlinjen, men for år tilbage lå byerne Nørre og Sønder Ålem, Nabe, Toft og Bollum tæt på Agger. Disse lokaliteter ligger nu som en slags spøgelsesbyer i havet.

Mange aktivitetsmuligheder

Nationalparken er ikke bare et stillestående museumsagtigt område, hvor alt liv er sat på stand-by. Der er utrolig mange aktivitetsmuligheder i området, og alle tager de udgangspunkt i de spændende naturgivne rammer.

Vandet lokker med rigtig gode forhold til surfing samt windsurfing

og netop denne del af den jyske kyst tiltrækker mange med passion for at ride på bølgerne. Siden 1980’erne har rygtet om især Klitmøllers vandsportsmuligheder bredt sig så stærkt, at mange er flyttet hertil, både fra Danmark, men også fra udlandet. Klitmøller regnes for at være et af Europas absolut bedste surfsteder.
Fie Fox er en ny og spændende mulighed, hvis man har lyst til en ”gør det selv-udfordring” med familien. I tre forskellige skove – Rønhede-, Tved- og Vilsbøl Plantage – findes afmærkede ruter, og disse kan man følge, mens man løser opgaver undervejs. Materiale kan hentes på nettet eller på Thy Turistbureau.

Langs kysten går to parallelle ruter; en cykel- og en vandrerute. Den kendte North Sea Trail – eller Nordsøruten – passerer nemlig forbi. Mange benytter muligheden for at prøve kræfter med en lidt længere udfordring, og det er muligt at overnatte undervejs i telt eller i de shelters, der står med jævne mellemrum.
Lystfiskere kan komme på tur fra en af kystbyerne. Herfra arrangeres nemlig havfiskeri fra kuttere, der laver dagssejladser til de kendte rev i Nordsøen.

Interessante byer

Langs kysten ligger nogle af Jyllands kendteste feriebyer, fx Nr. Vorupør og Klitmøller, og den største, nemlig Hanstholm, ligger lige nord for parkens øvre afgrænsning. Hanstholm er en moderne handels- og industriby med fiskeriet i centrum, og fiskeriauktionen er et besøg værd, hvis man er i byen. Fra Hanstholm er der færgeforbindelse til Norge, Skotland, Island, Færøerne samt Shetlandsøerne, og det giver byen et vist international ”nordatlantisk” præg.

Også krigen satte sine spor i Hanstholm, og i den tyske Atlantvold var Hanstholm absolut et støttepunkt. I dag kan man i museet Museumscenter Hanstholm se de velbevarede bunkeranlæg, der blev bygget i forbindelse med opsætningen af nogle af verdens daværende største kanoner. Lidt længere inde i landet, ud mod Limfjorden, men teknisk set uden for selve nationalparken finder man Thisted. Byen er kendt for blandt andet sine små hyggelige og krogede gader samt Thisted Bryghus, der kan besøges. Man kan også komme på Limfjordssejlads, og besøgende kan nyde et af spillene i friluftsteateret i Christiansgave.

Uanset om man er til natur, kultur, historie eller aktiviteter, er der gode muligheder for at finde det i Nationalpark Thy.