Nationalpark Kongernes Nordsjælland

2.000 egetræer til et enkelt skib

Op gennem middelalderen var Nordsjælland i høj grad præget af de danske kongers tilstedeværelse, og den dag i dag er landskabet flere steder præget af tiden, hvor området var jagtterræn for det danske kongehus.

Men selv om landskabet har gennemgået en stor forandring de seneste år, er andre minder betydelig nemmere at få øje på, og de mest synlige tegn på fortidens royale aktiviteter er de nordsjællandske slotte Kronborg, Frederiksborg Slot samt Fredensborg Slot.
De to førstnævnte er åbne for offentligheden, og det er en stor oplevelse at gå rundt i gemakkerne og fornemme fortidens stolte og stilfulde atmosfære.

Både Frederiksborg Slot samt Fredensborg er opført i den periode, hvor jagt var en væsentlig driftsgren for det danske kongehus, mens formålet med at opføre Kronborg Slot var, at man skulle have en stærk fæstning, som kunne kontrollere og vogte indsejlingen til Øresund.

Både Holger Danskes tilstedeværelse i kælderen samt Shakespeares skuespil ”Hamlet” har udødeliggjort Kronborg Slot.

At drive et hof var i gamle dage en omkostelig sag - og her kunne man måske indvende, at det er det stadig! – men det var en nødvendighed med store områder, der kunne sikre en stabil og tilstrækkelig forsyning af fødevarer, brændsel, tømmer, heste og andre fornødenheder.

Det nordsjællandske område var med sin frugtbare jord et oplagt forsyningsområde, og ved Esrum Sø anlagde man kongelige stutterier, der skulle forsyne hoffet med ride- og køreheste, og rester af digerne omkring græsningsvangene findes stadig, ligesom vejsystemer, der oprindelig blev anlagt til kongens parforcejagt, også stadig kan ses.

Da perioden med de store skibsbyggerier indtraf, gav områdets skove mulighed for fældning af egetræer, og Danmark havde på et tidspunkt en af verdens største mariner. I 1807 erobrede englænderne som bekendt den danske flåde, og det gav et akut behov for mere tømmer til skibsbyggeri.

Til et enkelt linjeskib brugte man 2.000 fuldvoksne egetræer, og derfor blev der plantet en masse ege, som kunne sikre forsyninger til fremtidens skibsproduktion. Men ting tager tid, og da træerne endelig havde vokset sig til en passende størrelse, var de store træskibes æra forbi.
Istiden har præget landskabet

Istiden har præget landskabet

Landskabet er præget af den sidste istids bevægelser og isens afsmeltning. Det har givet et kuperet og varieret landskab med bløde morænebakker og store søer.

Danmarks to største søer ligger i Nordsjælland, og mens Arresø er den største målt på areal, er Esrum Sø den vandrigeste. Samtidig ligger Gribskov også i området, og med en status som Danmarks næststørste skov må man sige, at Nordsjælland er velforsynet med store naturseværdigheder.

Gennem Gribskov har isen efterladt en række bakker med grus, og skovens jordbund giver blandt andet rødgran gode vækstbetingelser. Er man svampejæger, vil især de mange forekomster af rørhatte og kantarel være interessante, mens man bør lade de smukke, men giftige fluesvampe være i fred.

Dyrelivet er rigt i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Er man heldig, kan man se både havørn og fiskeørn, selv om det ikke er hverdagsbegivenheder. Spurvehøge ses lidt oftere, og både grågæs, isfugl, stære og viber er hyppige gæster. Krondyr, dådyr, rådyr samt ræv og grævling lever i skovene, og i søerne samt åerne kan der fiskes.

Mulighed for golf, cykling og sejlads

Under Anden Verdenskrig sloges man stadig med efterdønningerne af 30’ernes arbejdsløshed, og derfor startede man en del beskæftigelsesprojekter, så antallet af arbejdsløse kunne reduceres. Èt af disse projekter var at anlægge et net af cykelstier i det nordsjællandske område, og det nyder man godt af den dag i dag.

Skal man opdage Nationalpark Kongernes Nordsjælland på en intens måde, er det derfor oplagt at gøre det på cykel, og det tætte net af cykelstier betyder, at man kan kombinere aktivferie med kulturferie. I Gribskov er der anlagt en del primitive overnatningspladser, der alle ligger i gå- eller cykelafstand fra hinanden, så kombineret med de hoteltilbud, området også byder på, er der mulighed for at rejse- og overnatte på den måde, man foretrækker.

Kysten indbyder til sejlads, badning, surfing og sommerhusophold, og hele Nordsjællands kyst er spækket med perler som Tisvildeleje, Hornbæk og Gilleleje, hvor det sommeren igennem myldrer med sol- og badehungrende gæster.

Golfbaner findes i stort antal, og på åerne kan man sejle i kano, så et besøg i Nationalpark Kongernes Nordsjælland kan indeholde alt det, en god ferie skal bestå af: kultur, natur og aktivitetsmuligheder.

Nyttige oplysninger
Generelt: www.kongernesnordsjaelland.dk
www.nationalparker.skovognatur.dk

Helsingør Turistbureau: Helsingør Turistbureau
Havnepladsen 3
3000 Helsingør
Tlf: 49 21 13 33
www.visithelsingor.dk

Hornbæk Turistbureau: Hornbæk TuristInformation
Vestre Stejlebakke 2A
3100 Hornbæk
Tlf: 49 70 47 47
www.hornbaek.dk

Fredensborg Turistbureau: Fredensborg Turistbureau
Slotsgade 2
3480 Fredensborg
Tlf: 48 48 21 00
www.visitfredensborg.dk