Mols Bjerge – en levende nationalpark

I naturpark Mols Bjerge er betegnelsen ”bjerge” slet ikke overdrevet – i hvert fald ikke efter danske forhold. Området, der byder på et smukt og kuperet landskab med masser af flotte udsigtspunkter, tiltrækker masser af friluftsmennesker

En af Danmarks største stigninger

En af Danmarks største stigninger

Som mange andre af Danmarks naturskønne områder, er også Mols Bjerge formet af den sidste istid. Isen skubbede klippestykker, sten og sand foran sig, og det resulterede i de store bakker samt vige, der nu præger Mols. Begiver man sig op på en af de mange bakketoppe, har man en af Danmarks smukkeste udsigter foran sig. Overalt afløser bakker og dale hinanden, og selv om her har levet mennesker i årtusinder, har landskabet noget uberørt over sig.

Højeste punkt i Mols Bjerge er Agri Bavnehøj, hvis top ligger 137 meter over havet, og fra toppen er der i klart vejr udsigt over det meste af Mols. Faktisk er toppen så markant, at Agri Bavnehøj blev defineret som Danmarks midtpunkt, da man i 1930’erne udviklede det danske koordinatsystem 34. Stierne og vejene omkring Agri Bavnehøj er stejle efter danske forhold, og er man på cykel, kan man prøve kræfter med en af de absolut største stigninger i Danmark – nemlig den blandt cykelryttere kendte Dyrhøjvej, der stiger 110 meter fra bund til top. Det er hermed den tredjestørste (asfalterede) stigning i Danmark.

En anden berømt bakke er Jernhatten, der dog ikke når de samme højdemeter som Agri Bavnehøj. Jernhatten er 49 meter høj, men ligger helt ud til havet, og derved virker niveauforskellen meget tydelig. Da bakken er dannet af et meget kompakt og hårdt materiale, har havet ikke været i stand til at nedbryde den, og Jernhatten rager derfor markant ud i Kattegat. Mange biologer besøger Jernhatten, hvor der på grund af specielle geologiske forhold – blandt andet solens indfaldsvinkel – vokser planter, som egentlig hører hjemme i Sydeuropa.
Levende natur

Levende natur

Naturen i Mols Bjerge er mangfoldig. Her er hede, skov, moser, græsningsarealer og strandenge. Al den natur er selvfølgelig blevet udnyttet på forskellig vis. Et af kravene til en nationalpark er, at området skal være levende og i konstant udvikling, så der er masser af landbrug i Mols Bjerge. Dels er der traditionelt landbrugsland, mens andre arealer er udlagt til græsning eller er blevet tilplantet med nåletræer.

I strandengene og de lavvandede vige, er der vigtige raste- og ynglepladser for fugle, og ved de sandede bakkers fod, er store rene kilder. Faktisk er naturen i Mols Bjerge så mangfoldig, at Naturhistorisk Museum i Århus har oprettet Molslaboratoriet. Forskere og studerende ved universiteter og læreanstalter bruger stedet som feltlaboratorium, og man har fantastiske betingelser i det anderledes forskningsmiljø.

Men dagens forskere og landmænd er langt fra de første, der befolker området ved Mols Bjerge. Talrige gravhøje vidner om, at her har levet mennesker igennem årtusinder, og landskabet har gennem generationerne ændret karakter, så skovene efterhånden er afløst af marker og græsningsarealer.
Masser af aktivitetsmuligheder

Masser af aktivitetsmuligheder

Den flotte og varierede natur lokker mange friluftsmennesker til. Især mange mountainbikere tiltrækkes af bakkerne og udfordringerne. Turistbureauerne i Ebeltoft og Mols har udgivet et hæfte med forslag til cykelture i området, og vælger man ruten på 23 kilometer, kommer man i tæt kontakt med mange af højdepunkterne, blandt andet Agri Bavnehøj.

Også vandrerne er der tænkt på. På turistbureauerne ligger brochurer fra Skov- og Naturstyrelsen, og her kan man finde inspiration til mange forskellige ture. En af de kendteste hedder Den Italienske Sti, og som navnet antyder, kan man nemt drømme sig hen til en sydeuropæisk lokalitet, når man følger stien og nyder udsigten. Den over 100 år gamle sti har en længde på tre kilometer og fører til Femmøller by.

Lystfiskere kan drive deres hobby både ved kysten og i søerne. Ved kysten kan man fange havørred, torsk, multe og fladfisk. Skal man benytte søerne, findes der en række put & take-søer, men med lodsejerens tilladelse kan nogle af ferskvandssøerne også anvendes.

Kattegat lokker med både vind og bølger. Windurfing, kapsejlads og kitesurfing er nogle af mulighederne, og skal vinden erstattes af en paddel som drivmiddel, er havet en oplagt legeplads for kajakker.
Besøger man Mols Bjerge, bør man unde sig selv at se nogle af de øvrige attraktioner, der findes i nærheden

Spændende alternativer

Besøger man Mols Bjerge, bør man unde sig selv at se nogle af de øvrige attraktioner, der findes i nærheden. Først og fremmest ligger Ebeltoft tæt på, og et besøg i Ebeltoft Zoo, på Fregatten Jylland, i Det Gamle Rådhus eller en slentretur i de gamle smukke gader er et must.

I Grenå kan man besøge Kattegatcenteret, og er man historisk interesseret, kan man besøge Kalø Slotsruin, mens børnene vil nyde en dag i Djurs Sommerland. Mols Bjerge er den naturmæssige hovedattraktion, men der er mange andre ting at se på i det omkringliggende område.

Nyttige oplysninger
Generelt: Destination Djursland, Stabrandsvej 51, 8560 Kolind,
tlf: 87 52 18 00 (www.visitdjursland.dk)
Ebeltoft / Mols Turistbureau: S. A. Jensensvej, 8400 Ebeltoft, tlf: 86 34 14 00
Grenå Turistbureau: Torvet 1, 8500 Grenå, tlf: 87 58 12 00