Heste

1) Modtager fremmede heste efter aftale

2) Alle heste - egne og fremmede - skal have et gyldigt vaccinationskort og alle heste skal på
ormekur mindst 2 gange om året

3) Der skal forefindes en 2-delt fold ved campingpladsen med skygge og læskur, tør strøelse
samt fri vand. Kun stødhegn må forefindes

4) Indendørs må hestene kun holdes i bokse eller i løsdrift. En hest må ikke stå alene

5) Der skal tilbydes hø til de fremmede heste

6) Man skal kunne leje/låne rideudstyr. Udstyret skal være i en god og forsvarlig stand

7) Der skal forefindes et tørrerum/-skab til tøj og udstyr

8) En hovsmed skal være fast tilknyttet campingpladsen og smeden skal tilse campingpladsens
egne heste ca. hver 10. uge

9) Der skal tilbydes flere turer af varierende længder i området. En moden, hestekyndig guide,
der har et 1. hjælpskursus, der ikke er over 3 år gammelt, skal være fast deltager på disse
turer

10) Den lovpligtige ansvarsforsikring (for private) og/eller en dækkende erhvervsansvars-
forsikring skal tegnes

11) Pladser med Hestetema skal tage imod vogne i forbindelse med hestevognskørsel

12) Der skal være mulighed for parkering af hestetrailere og hestevogne