DK-CAMP donationer

2012

Campister donerer 170.000 kr. til Hjerteforeningen

Camping og et sundt hjerte går godt i spænd sammen. Det mener i hvert fald Danmarks største sammenslutning af campingpladser, DK-CAMP. For femte år i træk donerer de og deres mange campinggæster et stort beløb til Hjerteforeningen.

Beløbet som DK-CAMP i år kunne overrække til Hjerteforeningen var på 170.000 kr. Beløbet er dels doneret af DK-CAMP, der er en sammenslutning af mere end 300 danske campingpladser, og dels indsamlet gennem en række spændende events og aktiviteter for campister og andre interesserede ude på campingpladserne. For eksempel har frivillige fra Hjerteforeningens lokalafdelinger målt blodtryk og tjekket campisternes generelle sundhedstilstand. Desuden har mange campingpladser gennem sæsonen arrangeret cykelløb, vandreture, løb og solgt Hjerteforeningens produkter i butikkerne m.m.

”Vi vil gerne tage et ansvar for at vores campister lever et sundt liv. På vores campingpladser har vi en unik kontaktflade til mere end 250.000 danske campister hvert år. Ved at støtte Hjerte-foreningen kan vi være med til at forebygge hjerte-/karsygdomme og måske være med til at hjælpe nogle mennesker til at leve et sundere liv ”, siger Preben Christensen, landsformand for DK-CAMP.

Halvdelen har en hjertestarter
En vigtig del af DK-CAMP’s samarbejde med Hjerteforeningen går ud på at udbrede hjertestartere på campingpladserne. I dag har cirka halvdelen af DK-CAMP’s campingpladser en hjertestarter. Det er med til at skabe tryghed hos campisterne.

Checken med de 170.000 kr. blev overrakt til Hjerteforeningens repræsentant Tim Boye Jensen på DK-CAMP’s landsgeneralforsamling i Svendborg 6. november 2012. Checken blev overrakt af Niels Gaj Nielsen, formand for DK-CAMP’s hjerteudvalg (th) (se billede).

2011

Billedtekster: Bestyrelsesmedlem og campingpladsejer Niels Gaj Nielsen overrækker på vegne af DK-CAMP checken på 150.000 kroner til Tim Boye Jensen fra Hjerteforeningen.

Campister støtter hjertearbejde

Hjerteforeningen fik for 4. år i træk overrakt 150.000 kroner fra DK-CAMP og campingpladserne under DK-CAMP

Et samarbejde mellem campingorganisationen DK-CAMP og Hjerteforeningen, der blev indledt i 2007, resulterede i, at organisationen igen i år kunne overrække en check på 150.000 kroner til Hjerteforeningen. En række campingpladser under DK-CAMP har deltaget aktivt i arbejdet på at indsamle penge til Hjerteforeningen.
I St. Bededagsferien afholdt campingpladserne således den såkaldte Campusdag med en lang række aktiviteter, bl.a. ”Hjertestafetten” et cykelløb i Nordjylland, alt med fokus på det hjertesunde liv og det arbejde Hjerteforeningen udfører for at bekæmpe hjertekarsygdomme.
Gennem hele sommersæsonen har de enkelte campingpladser lavet utallige arrangementer til fordel for foreningens arbejde.
- Knap 325 af landets 480 campingpladser er medlemmer af vores organisation. Dermed har vi en helt unik kontaktflade til mere end en kvart mio. danske campister, siger formanden for DK-CAMP, Preben Christensen.
- Som organisation kan vi derfor være med til effektivt at støtte Hjerteforeningens arbejde og dermed forskningen i hjerte- karsygdomme, og måske kan vi være med til at hjælpe nogle mennesker til et sundere liv. Ved DK-CAMPs landsgeneralforsamling i Odder modtog Hjerteforeningens markeds- og erhvervskonsulent, Tim Boye Jensen, checken på de 150.000 kroner med udtalt taknemmelighed.
- 150.000 kroner er mange penge for en organisation som vores, der udelukkende eksisterer af private midler. Tim Boye Jensen understregede, at mere end 60 procent af alle indsamlede midler går direkte til forskning, og at samarbejdet med DK-CAMP er vigtigt for en godtgørende organisation som Hjerteforeningen.

2009

2008

Bestyrelsesmedlem og campingpladsejer Niels Gaj Nielsen overrækker på vegne af DK-CAMP checken på 150.000 kroner til Markeds- og Erhvervschef Alf Paus fra Hjerteforeningen.

Campister støtter hjertesundt samarbejde

Hjerteforeningen fik for 2. år i træk overrakt 150.000 kroner, som er indsamlet på campingpladser under DK-CAMP.

Et samarbejde mellem campingorganisationen DK-CAMP og Hjerteforeningen, der blev indledt i 2007, resulterede i, at organisationen igen kunne overrække en check på 150.000 kroner til Hjerteforeningen.

Siden samarbejdets start, der blev indledt med aktiviteter på de to store campingmesser i henholdsvis København og Herning, har en række campingpladser under DK-CAMP deltaget aktivt i arbejdet på at indsamle penge til Hjerteforeningen.

I St. Bededagsferien afholdt campingpladserne således den såkaldte Campusdag med en lang række aktiviteter med fokus på det hjertesunde liv og det arbejde, Hjerteforeningen udfører for at bekæmpe hjertekarsygdomme. Gennem hele sommersæsonen har de enkelte campingpladser lavet utallige arrangementer til fordel for foreningens arbejde.

- Knap 330 af landets 484 campingpladser er medlemmer af vores organisation. Dermed har vi en helt unik kontaktflade til mere end en kvart mio. danske campister, siger formanden for DK-CAMP, Preben Christensen.
- Som organisation kan vi derfor være med til effektivt at støtte Hjerteforeningens arbejde og dermed forskningen i hjerte- karsygdomme, og måske kan vi være med til at hjælpe nogle mennesker til et sundere liv.
Ved DK-CAMPs landsgeneralforsamling i Odder modtog Hjerteforeningens markeds- og erhvervschef, Alf Paus, checken på de 150.000 kroner med udtalt taknemmelighed.
- 150.000 kroner er mange penge for en organisation som vores, der udelukkende eksisterer af private midler.
Alf Paus understregede, at mere end 60 procent af alle indsamlede midler går direkte til forskning, og at samarbejdet med DK-CAMP er vigtigt for en godtgørende organisation som Hjerteforeningen.

2007

Bestyrelsesmedlem og campingpladsejer Niels Gaj Nielsen overrækker på vegne af DK-CAMP checken på 150.000 kroner til Christian Tramp fra Hjerteforeningen.

Hjerteforeningen fik overrakt 150.000 kroner, som var indsamlet på campingpladser under DK-CAMP

Et samarbejde mellem campingorganisationen DK-CAMP og Hjerteforeningen, der blev indledt først på året, resulterede forleden i, at organisationen kunne overrække en check på 150.000 kroner til Hjerteforeningen.
Siden samarbejdets start, der blev indledt med aktiviteter og indsamlinger på de to store campingmesser i henholdsvis København og Herning, og som indbragte 30.000 kroner, har en række campingpladser under DK-CAMP deltaget aktivt i arbejdet på at indsamle penge til Hjerteforeningen.
I St. Bededagsferien afholdt campingpladserne således den såkaldte Campusdag med en lang række aktiviteter med fokus på det hjertesunde liv og det arbejde, Hjerteforeningen udfører for at bekæmpe hjertekarsygdomme. Gennem hele sommersæsonen har de enkelte campingpladser lavet utallige arrangementer til fordel for foreningens arbejde.
- Knap 330 af landets 500 campingpladser er medlemmer af vores organisation. Dermed har vi en helt unik kontaktflade til mere en kvart mio. danske campister, siger formanden for DK-CAMP, Preben Christensen.
- Som organisation kan vi derfor være med til effektivt at støtte Hjerteforeningens arbejde og dermed forskningen i hjerte- karsygdomme, og måske kan vi være med til at hjælpe nogle mennesker til et sundere liv.
Ved arrangementet i Odder modtog Hjerteforeningens markeds- og erhvervschef, Christian Tramp, checken på de 150.000 kroner med udtalt taknemmelighed.
- 150.000 kroner er mange penge for en organisation som vores, der udelukkende eksisterer af private midler. Jeg synes, at det er et flot resultat på mindre end ét år, sagde han blandt andet i sin takketale.
Christian Tramp understregede, at mere end 60 procent af alle indsamlede midler går direkte til forskning, og at samarbejdet med DK-CAMP er vigtigt for en godtgørende organisation som Hjerteforeningen.
- Vi arbejder begge mod samme mål: At eliminere hjertekarsygdomme og at udbrede det hjertesunde liv, sagde han.
Samarbejdet mellem Hjerteforeningen og DK-CAMP blev skudt godt i gang på de to store danske feriemesser, i Bella og Herning.

DK-CAMP indsamlede ialt kr. 30.000.- som er blev doneret til Hjerteforeningen.
Camping – gør noget for hjertet

Hjerteforeningen fik for 4. år i træk overrakt en check af DK-CAMP. I år var checken på kr. 207.112. Pengene er dels doneret af foreningen DK-CAMP og derudover har campingpladserne henover sæsonen arrangeret mange, spændende events og aktiviteter, hvor der er blevet indsamlet penge til Hjerteforeningen.

Der var også i år stor opbakning fra Hjerteforeningens frivillige, som mødte op mange steder, bl.a. for at måle blodtryk og checke generel sundhedstilstand blandt campisterne. Rigtigt mange campingpladser havde arrangeret cykelløb, vandreture, og forskellige løb, og der blev konkurreret om, hvor mange kilometer pladsen sammenlagt kunne nå.

Vi har nu registreret, at ca. 110 DK-CAMP pladser har anskaffet sig en hjertestarter gennem foreningen. En hjertestarter på pladsen er i høj grad med til at skabe tryghed blandt campisterne

- Knap 325 af landets 484 campingpladser er medlemmer af vores organisation. Dermed har vi en helt unik kontaktflade til mere end en kvart mio. danske campister, siger formanden for DK-CAMPs Hjerteudvalg, Niels Gaj Nielsen.
- Som organisation kan vi derfor være med til effektivt at støtte Hjerteforeningens arbejde og dermed forskningen i hjerte- karsygdomme, og måske kan vi være med til at hjælpe nogle mennesker til et sundere liv.
Ved DK-CAMPs landsgeneralforsamling i Svendborg modtog Hjerteforeningen v/Tim Boye Jensen checken på de 207.112 kroner.

Derudover deltog DK-CAMP i Hjerteforeningens kampagne GØR NOGET FOR HJERTET som sølvpartner i Hjertegalla showet, som blev vist på TV2 Charlie lørdag den 19. november. En sølvpartner støtter med kr. 50.000. Formålet med indsamlingen, er at skaffe penge til at kunne redde liv ved hjertestop. Showet var også en del af en større 5-årig kampagne, hvor Hjerteforeningen sætter fokus på at uddanne danskerne, så vi kan blive flere, der både kan og tør redde hinanden.