Miljøvenlig camping

1

- Der skal udpeges en miljøansvarlig
- Der skal udarbejdes en skriftlig miljøpoliktik, og udarbejdes skriftlig miljømål
- Der skal oprettesen mappe med relevante information til kunderne og personalet

2

- Personaleinddragelse
- Mindst et årligt personalemøde, hvor miljøforholdene gennemgås med personalet
- Miljøansvarlige medarbejder skal deltage i kursus vedr. miljøforhold
- Miljøansvarlig medarbejder skal mindst to gange årligt have møde med ledelsen, hvor miljøforhold debatteres

3
- Gæsteinformation/Adfærd
- Opfordre gæsterne til miljøbevidst handling
- Skriftlig vejledning til medarbejderne om miljøforhold, så de kan vejlede gæsterne

4
- Vand
- Vandforbrug skal aflæses mindst én gang hver 30. dag
- WC-cisterner må max. Bruge 7 liter vand pr. skyl
- Der må ikke forekomme dryppende vandhaner, utætte WC- cisterner eller lignende
- Vandflow i håndbruser max. 10 liter pr. minut
- Vandflow fra vandhaner i håndvasken max. 8 liter pr. minut
- Urinaler må ikke tilføres størree mængde skyllevand end nødvendigt, f.eks. ved opsætning af trykknapper, bevægelsesmeldere el. lign.
- Ved indkøb af vaske og opvaskemaskiner købes der industrimodeller, med mindre andre løsninger er den mest energirigtige
- Ved indendørs svømmebassin er lufttemperaturen mindst 20 C højere end svømmebassinets vandtemperatur

5
- Vask og Rengøring
- Vaske- og rengøringsmidler må ikke indeholder stoffer der findes på Den Grønne Nøgles krav til rengørings –og vaskemidler
- Hvis der stilles vaskemidler til rådighed for gæsterne skal der informeres om den rette dosering ved opslag
- Papirhåndklæder og toiletpapir skal være fremstillet af ikke- klorbleget papir eller af miljømærket papir
6
- Affald
- Der skal etableres genbrugsafhentning for alle de fraktioner der findes indsamling muligheder for i den aktuelle kommune
- Der skal opsættes letforståelig sorteringsvejledning ved kildesortering
- Gæsterne skal have mulighed for at sortere deres affald i min. 4 fraktioner + brugte batterier ved centralt placerede opsamlingsenheder

7
- Energi
- Elforbruget skal aflæses mindst hver 30. dag
- Campingpladsen skal have besøg af energikonsulent mindst en gang hver 3. år
- Vinteropvarmede lokaler skal have 2 eller flere lag glas
- Ventilationsanlægget varmevekslerflader samt varme- og køleflader rengøres mindst en gang om året
- Der skal indføres styring af ventilationen så den nedreguleres eller slukkes i fællesarealer og køkken når områderne ikke benyttes. Styring kan være manuel

8
- Restaurant, Café, Grillbar, Butik
- Der findes et røgfrit område i restauranten
- Ved nyindkøb af hætte- og tunnelopvaskermaskiner skal der vælges maskiner med max. Vandindtag på 4 liter pr. kurv
- Ved nyindkøb af opvaskemaskine må kun indkøbes industrimodeller medmindre en anden maskine er den mest miljø- og energirigtige løsning
- Ved opvaskemaskiner opsættes der skiltning om hvorledes den pågældende maskine anvendes mest hensigtsmæssigt, således at vandforbruget bliver så lavt som muligt
- Fedtfiltre i køkkenets udsugningsanlæg skal rengøres efter behov dog mindste en gang om ugen
- Alle køle og frostmøbler uden automatisk afrimningsfunktion afrimes jævnligt og mindst én gang om året Krav til varesortimentet
- Der skal forefindes et udvalg af mindst 10 økologiske dagligvarer til salg i butikken (indenfor mejeriprodukter, brødprodukter, gryn, mel, cornflakes eller vin samt øvrige valgfrie områder)
- Varesortimentet må kun omfatte vaske og rengøringsmidler, sæbe og shampoo, der ikke indeholder stoffer, som findes i Den Grønne Nøgles ”Krav til rengørings- og vaskemidler”
- Varesortimentet må kun omfatte køkkenrulle og toilet papir

9
- Udenomsarealer
- Der må ikke anvendes kemisk krudtbekæmpelsesmidler, medmindre der er et lovkrav om bekæmpelse af skadedyr og planter
- Ved nyanskaffelse skal plæneklippere enten være eldrevne, køre på blyfri benzin, være forsynet med katalysator eller være hånddrevne
- Kunstvanding med vand fra vandværk må kun ske i tidsrummet kl. 18.00 – 07.00.
- Der skal forefindes et område af passende størrelse til cyklister, hvor biler ikke har adgang

10
- Grønne Aktiviteter. (Kun idealkriterier)

11
- Administration
- Brevpapir og papir til kopiering skal (ved nyindkøb) være miljømærket
- Computere og kopimaskiner skal (ved nyindkøb) være forsynet med automatisk standby funktion
- Indgår campingpladsen nye aftaler vedrørende produktion af egne tryksager, brochurer eller andre publikationer, skal tryksagen enten være Svanemærket eller være fremstillet på miljøcertificeret eller EMAS registreret trykkeri

12
- Hytter
- Mulighed for aflæsning af elforbruget ved den enkelte hytte (ved nyetablering)
- Varmestyring forefindes således at varmen slukkes eller sænkes til 18 grader og køleskabet slukkes når hytten ikke er udlejet i en periode af mindst en uge
- Ved nyindkøb af køleskab skal det være deklareret med A eller B for energiforbrug
- Vinduer i hytter, som er opvarmede i vinterhalvåret, skal være udstyret med to eller flere lag glas
- Gæsten opfordres til at begrænse forbruget af lys og varme ved opsalg
- Der skal være rygeforbud i et antal af hytterne, og der skal være synligt opslag herom