Dyr på pladsen

1. Campingpladsen skal have et særskilt areal/stalde/bure/voliere til dyrene

2. Der skal skiltes med arter, og med brugen/omgangen med dyrene, her under fodring - ikke fodring - pausetidspunkter (hvor dyrene skal have fred), samt andre relevante opysninger af samme art

3. Med "brugsdyr" på pladsen, skal der oplyses om disse, f.eks. heste, må rides eller fungerer som "klappedyr"

4. Der skal forefindes mindst 5 arter og minmum 10 dyr for at opfylde teamet

5. Dyrene skal være vel røgtede, og der skal, alt efter arter, være dyrlægekontrol

6. Campingpladsen skal udpege en person som er ansvarlig for dyrene

7. Campingpladsen skal have de nødvendige tilladelser til dyrehold, herunder til stald, mødding m.m.

8. Der skal være dyr på pladsen i højsæsonen (20/6 - 10/8)