Aansprakelijkheids-uitsluiting

DK-CAMP behoudt zich het recht voor de inhoud van haar homepage onaangekondigd te wijzigen of de toegang tot de homepage te weigeren.

Op onze homepage kunnen hyperlinks naar de homepages van derden staan. Een hyperlink impliceert niet dat DK-CAMP deze pagina’s speciaal aanbeveelt. DK-CAMP heeft de inhoud van dergelijke homepages niet gecontroleerd en is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat als gevolg van het raadplegen van deze pagina’s of het niet toegankelijk zijn ervan.

De toegang tot de homepage kan en mag niet beschouwd worden als toestemming voor het overnemen van merken of handelsmerken die op de homepage getoond worden, zonder voorafgaande schriftelijke instemming van DK-CAMP of de derde die het merk of handelsmerk bezit.

Campus(2).jpg